Dyrektor szkoły:
mgr Grzegorz Marciniak - nauczyciel informatyki, techniki, administrator szkolnej witryny