uczniowie7
Klasy I-VII
 
 

Oddział Dziewczęta Chłopcy RAZEM Wychowawca
Ia 10  4 14 Banach Jadwiga 
Ib 11  7 18 Marciniak Anna 
II  4 10 Dobrosielska Alicja 
IIIa 9 18 Jasińska Danuta 
IIIb  11  11 22  Perzyńska Barbara
IVa  9  5 14 Gajewska Beata 
IVb  7  8 15  alag
Alicja Gizińska
Va 8  4 12 Szatkowska Grażyna 
Vb  4 8 12 Rogowski Leszek 
VIa  4  11 15 Olszewska Ewa 
VIb 11 7 18 areks
Świeczkowski Arkadiusz
 
VIIa 13  6 19 mariam
Maria Marciniak 
VIIb  10 15  Maria Łasińska
RAZEM  108  94  202