NAUCZYCIELE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 • Mariola Marchlewska
 • Jadwiga Giszczak

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • Jadwiga Banach
 • Alicja Dobrosielska
 • Barbara Perzyńska
 • Iwona Cholińska
 • Danuta Jasińska
 • Anna Marciniak

II ETAP EDUKACYJNY

 • Grażyna Szatkowska- j.polski
 • Ewa Olszewska-j.polski
 • Agnieszka Danielewicz-j.polski
 • Maria Marciniak-j.angielski
 • Mariola Kowalska-j.angielski
 • Katarzyna Ruszel-j.niemiecki
 • Maria Kaźmierczak-historia, muzyka, plastyka
 • Alicja Gizińska-matematyka
 • Barbara Wojda-matematyka
 • Joanna Barbara Bielecka -chemia
 • Małgorzata Grosińska-matematyka,fizyka
 • Marek Pyrzanowski -technika
 • Maria Łasińska-przyroda, geografia
 • Beata Gajewska- historia, biblioteka
 • Alina Skrobińska-świetlica, biblioteka
 • ks.Józef Łozecki-religia
 • Aldona Urbaczewska-religia
 • Renata Kowalska-religia
 • Marek Kolczyński-religia
 • Leszek Rogowski-wf
 • Arkadiusz Świeczkowski-wf
 • Jarosław Giziński-muzyka
 • Grzegorz Marciniak- informatyka 

 POMOC PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

beatal
Beata Lisicka
-psycholog
koprowiczkKatarzyna Koprowicz
-pedagog

Joanna Bielecka
-logopeda