dni wolne

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych
    w roku szkolnym 2017/2018

 -8 września 2017
 -2 stycznia 2018(wtorek)
 -30 kwietnia 2018(poniedziałek)
 -2 maja 2018 (środa)
 -4 maja 2018 (piątek)
 -1 czerwca 2018 (piątek)