Rok szkolny 2016/2017

Klasa IVa

L.P. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 J.polski   J.polski J.polski J.polski Matematyka
2 Historia  Wf J.angielski Wf J.polski
3  Matematyka J.angielski Religia J.angielski Wf
4  Wf Religia Przyroda Matematyka Zaj.techniczne
5  Przyroda Matematyka Plastyka Przyroda Godz.wych.
6  Muzyka    Zaj.komp.    

Klasa IVb

L.P. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 J.polski  Religia J.angielski Matematyka Wf
2 Zaj.komp. Muzyka Wf J.polski J.angielski
3 Historia  Matematyka Przyroda  Przyroda Matematyka
4 Matematyka  J.polski  Wf Plastyka Basen
5 Wf J.angielski J.polski J.polski Basen
6  Przyroda Wf Religia   Zaj.techniczne  

 Klasa Va

L.P. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Przyroda  J.polski Zaj.komp.  Wf Historia
2 J.polski   Przyroda  Matematyka  Zaj.tech.  J.polski
3  Matematyka Plastyka   Muzyka Matematyka godz.wych. 
4 Religia   Religia J.polski  J.polski   J.angielski
5  J.polski  Matematyka J.angielski   Przyroda  Wf
6  J.angielski  Wf  Wf    

Klasa Vb

L.P. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Religia   J.angielski  J.polski  Zaj.komp J.polski 
2 J.angielski   J.polski  J.polski  J.angielski  Zaj.techn.
3  J.polski  Religia  Matematyka J.polski  Wf 
4 Matematyka   Wf Przyroda   Matematyka Przyroda 
5 Muzyka   Historia  Wf Wf   
6 Przyroda   Matematyka      
  Godz.wych.       

Klasa VIa

L.P. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Matematyka Historia Matematyka Wf J.angielski
2 Wf J.polski J.polski Matematyka Historia
3 J.polski Wf Wf J.polski J.polski
4 J.polski Matematyka Muzyka Religia Matematyka
5 J.angielski Religia Przyroda Plastyka Przyroda
6 Przyroda Zaj.techn. J.angielski Godz.wych.  
 7     Zaj.komp.    

 Klasa VIb

L.P. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 Historia Zaj.komp. Wf J.angielski J.polski
2 Matematyka Matematyka Matematyka J.polski Matematyka
3 Wf J.polski J.polski Matematyka Historia
4 J.angielski Wf J.polski Technika Przyroda
5 Przyroda Wf J.angielski Religia Godz.wych.
6 J.polski Muzyka Przyroda Plastyka  
      Religia