Dobra wiadomość na nowy rok szkolny. Nasza szkoła otrzymała grant na realizację projektu ERASMUS+  Edukacja szkolna - akcja 2 "Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół".
Tytuł projektu  "Twoje zdrowie jest twoim bogactwem".

Program Erasmus + będzie zajmował się zdrowiem w trzech różnych formach - mentalnej, fizycznej i żywieniowej. Projekt rozciąga się na ponad dwa lata.

Wielu młodych ludzi prowadzi siedzący tryb życia z niewielką lub żadną aktywnością fizyczną. Nie są świadomi znaczenia zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla ich ogólnego zdrowia psychicznego i fizycznego. Wielu młodych ludzi poszukuje sposobu, aby poradzić sobie z wymaganiami, które mają, to znaczy dobrze funkcjonują w szkole i odnoszą sukcesy w życiu poza szkołą.
Projekt ma na celu: promowanie zdrowego stylu życia poprzez
(a) zdrowe odżywianie,
(b) aktywny styl życia i
(c) poprawę zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia.

Nasz język projektu to angielski, a ponieważ uczniowie będą mieszkali u rodzin goszczących, zdobędą doświadczenie w zakresie kultury, a także różnych systemów edukacji w krajach uczestniczących w projekcie. Kraje uczestniczące w projekcie to Szwecja  Niemcy, Turcja i Polska.

Informacje o szkołach partnerskich>>