PROGRAM „GÓRA GROSZA” XVIII-edycja

goragrosza2017

„Wiele nie mamy – ale wiemy, że są inni, którzy naszej pomocy potrzebują. Pokazując uczniom, że można i należy się dzielić,
pokazujemy, jacy jesteśmy naprawdę”. Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną,  w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Dzięki zebranym środkom wspieramy realizację reformy domów dziecka poprzez pomoc małym domom dla dzieci, w których prowadzone są działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny, oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i planach pomocy ich rodzinom. Nie zmieniamy naszego stanowiska, że najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina. Nie zabawki, komputery, modne ubrania lecz rodzina, w której dziecko może czuć się bezpiecznie, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, może nawiązać przyjaźnie.Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci mają realną szansę wrócić do swojego domu i znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin. Po raz czternasty patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom, a naszymi partnerami są: UPS Polska Sp. z o.o. – firma, która odbiera ze szkół paczki z monetami i dba o to, aby bezpiecznie dotarły do Centrum Przeliczeniowego. Impel – firma, która przelicza grosze, sortuje i segreguje przesyłki z monetami. City Handlowy – bank, który bezpłatnie prowadzi dla nas rachunek bankowy akcji, na który wpłacane są środki uzbierane w Górze Grosza. Bez tych firm i ich działań akcja nie mogłaby odnieść sukcesu.

 

Po raz kolejny  zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w akcji "Góra Grosza XVIII edycja. Koordynatorem akcji jest Pani Grażyna Szatkowska. Regulamin akcji >>
Więcej informacji o akcji  na stronie >>