galeria zdjęć>>

Dziś (07.12.) na Krytej Pływalni w Sierpcu, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” 2018r. realizowanego przez Klub Pływacki „Shark” Sierpc. W projekcie udział wzięło 400 dzieci. W tym 27 dzieci z klas I Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym. Uczestnicy zajęć mieli okazję pochwalić się zdobytymi umiejętnościami pływackimi przed starostą sierpeckim Mariuszem Turalskim, wicestarostą Jarosławem Ocickim, radnymi powiatu sierpeckiego Sebastianem Szczypeckim i Przemysławem Burzyńskim oraz wójtami i dyrektorami szkół biorących udział w projekcie, którzy bacznie obserwowali umiejętności pływackie zaprezentowane przez dzieci. Po przepłynięciu jednej długości basenu, każdy uczestnik otrzymał dyplom i złoty medal uczestnictwa. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” to program wdrażany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. (red. Starostwo Powiatowe Sierpc).

  
galeria zdjęć>>

Ogólnopolski projekt pt. "Piękna nasza Polska cała" przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Zawidzu Kościelnym, w którym udział wzięły dzieci z Punktu Przedszkolnego "Wesołe Nutki" oraz klasy pierwsze szkoły podstawowej. Uroczystość rozpoczęła się hymnem narodowym, później polonezem, piosenkami i wierszami patriotycznymi, za którego przygotowanie były odpowiedzialne wychowawczynie: Monika Podkowska, Danuta Jasińska oraz Barbara Perzyńska. Uczniom towarzyszył nastrój 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

  
galeria zdjęć>>

I-miejsce dla naszego zespołu instrumentalnego "Fletnie Pana Jarka" i III dla Zespołu wokalno-instrumentalnego SP w Zawidzu  w IV Rejonowym Konkursie Zespołów Szkolnych - Jeżewo 2018. Gratulacje dla uczniów i Pana Jarosława Gizińskiego
  
galeria zdjęć>>

  
galeria zdjęć>>

  
galeria zdjęć>>

W dniu dzisiejszym przyjęliśmy 27 nowych pierwszoklasistów.  Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Wójt Gminy Zawidz Dariusz Franczak wraz z Panem Markiem Gąsiorowskim- inspektorem oświaty.

  
galeria zdjęć>>

 

Dzisiaj  w naszej szkole mieliśmy przyjemność wysłuchać koncertu muzyki polskiej w wykonaniu pedagogów i uczniów z Sierpeckiego Towarzystwa Muzycznego w Sierpcu i Społecznej Szkoły Muzycznej II-go stopnia w Sierpcu. Podczas koncertu wysłuchaliśmy utworów filmowych, pieśni patriotycznych i innych utworów kompozytorów polskich. Była to wspaniała uczta muzyczna. DZIĘKUJEMY
  

galeria zdjęć>>