rejon2017

Nasze dziewczęta zajęły  zaszczytne honorowe  III miejsce w międzypowiatowym finale Mazowieckich Igrzysk  Młodzieży Szkolnej w Płocku.
Gratulacje dla zawodniczek i trenera Pana Leszka Rogowskiego.  FOTOREPORTAŻ >>