Serdecznie zapraszamy uczniów naszej Szkoły do udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest ujęcie własnych refleksji i przemyśleń dotyczących hasła „Rozumiem, akceptuję, podziwiam”.

Uczestnicy chcący wziąć udział w konkursie proszeni są o przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej w formacie A4 lub A3.

daPrace należy dostarczać do organizatorów konkursu do dnia 1 kwietnia 2022r.
Organizatorzy konkursu: Monika Świgońska, Joanna Bielecka, Aneta Lubowicz, Sylwia Mazurowska

Regulamin konkursu plastycznego
„Rozumiem, akceptuję, podziwiam”

1. Konkurs jest organizowany w ramach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
2. Cele konkursu:
- Poszerzanie świadomości społecznej na temat autyzmu i zespołu Aspergera.
- Kształtowanie właściwych postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży.
- Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
- Aktywizacja dzieci sprzyjająca zrozumieniu emocji i uczuć innych osób.
- Popularyzowanie wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych i emocjonalnych dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera.

3. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym.
4. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę.
5. Prace należy składać do 1 kwietnia 2022r.
6. Organizatorzy wyłonią laureatów 5 kwietnia 2022r. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody.
7. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
Zerówka i klasy I – III
Klasy IV – VIII
Organizatorzy konkursu: Monika Świgońska, Joanna Bielecka, Aneta Lubowicz, Sylwia Mazurowska.