Wybraliśmy przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016-2017
  • Julia Koprowicz klasa IVa- przewodnicząca
  • Wiktoria Kalinowska klasa VIb- z-ca przewodniczącej
  • Oliwia Lewińska klasa IVa- sekretarz
  • Kinga Siecińska klasa VIa- skarbnik