Pliki do pobrania

Do góry

DOKUMENTY SZKOLNE

Koncepcja pracy szkoły
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły
Zgoda rodzica na udział ucznia w wycieczce
Raport z Ewaluacji Zewnętrznej
Karta zapisu dziecka do oddziału "0"
Wniosek o wynajęcie autobusu na wycieczkę
Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja
Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania
PRAWO OŚWIATOWE ustawa 2017
Sprawozdanie z Działalności Szkoły w roku Szkolnym 2016/2017
Kalendarz imprez szkolnych na rok 2017/2018
Nowy plan lekcji 2017/2018-II semestr
 
 
Powered by Phoca Download