Klasy I-VIII
 
 

Oddział Dziewczęta Chłopcy RAZEM Wychowawca
Ia 7 6 13 Barbara Perzyńska
Ib 8 6 14 Danuta Jasińska
IIa 10  5 15 Jadwiga Banach
IIb 11 7 18 Iwona Cholińska
III 6  4 10  Alicja Dobrosielska
IVa  9  9 18 Joanna Bielecka
IVb 11 11 22   Katarzyna Koprowicz
Va 8 5 13 Beata Gajewska
Vb 8 8 16 Alicja Gizińska
VIa 8 3 11 Grażyna Szatkowska
VIb 5 8 13 Leszek Rogowski
VIIa 5 13 18 Ewa Olszewska
VIIb 11 7 18 Arkadiusz Świeczkowski 
VIIIa 13 7 20 Joanna Bielecka
VIIIb 5 8 1 Maria Łasińska
RAZEM 125 107  232