NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • Jadwiga Banach
 • Alicja Dobrosielska
 • Barbara Perzyńska
 • Iwona Cholińska
 • Danuta Jasińska

II ETAP EDUKACYJNY

 • Grażyna Szatkowska- j.polski
 • Ewa Olszewska-j.polski
 • Maria Marciniak-j.angielski
 • Maria Kaźmierczak-historia, muzyka, plastyka
 • Alicja Gizińska-matematyka
 • Anna Brzezińska-przyroda
 • Beata Gajewska- świetlica, biblioteka
 • Alina Skrobińska-świetlica, bibliotek
 • ks.Józef Łozecki-religia
 • Leszek Rogowski-wf
 • Arkadiusz Świeczkowski-wf
 • Grzegorz Marciniak- informatyka
   

 POMOC PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

Beata Lisicka
-psycholog
Katarzyna Koprowicz
-pedagog

Joanna Bielecka
-logopeda
Sylwia Mazurowska
-nauczyciel wspomagający