galeria zdjęć>>

zz
W środę 16 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie etapu regionalnego XXXI edycji konkursu ogólnopolskiego „Mój las”, który organizowany jest przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Ligę Ochrony Przyrody. ☘️
Nasza uczennica Zuzanna Budka zajęła II miejsce. Gratulacje. 
Laureaci otrzymali z rąk pana Starosty Sierpeckiego Mariusza Turalskiego dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu. Celem Konkursu było poszerzanie wiedzy na temat ekosystemu leśnego i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska. (red. starostwo powiatowe)

 

 

 

 

 

 

  

galeria zdjęć>>

  

galeria zdjęć>>

  
galeria zdjęć>>

  
galeria zdjęć>>

  

galeria zdjęć>>

Dziś (07.12.) na Krytej Pływalni w Sierpcu, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” 2018r. realizowanego przez Klub Pływacki „Shark” Sierpc. W projekcie udział wzięło 400 dzieci. W tym 27 dzieci z klas I Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym. Uczestnicy zajęć mieli okazję pochwalić się zdobytymi umiejętnościami pływackimi przed starostą sierpeckim Mariuszem Turalskim, wicestarostą Jarosławem Ocickim, radnymi powiatu sierpeckiego Sebastianem Szczypeckim i Przemysławem Burzyńskim oraz wójtami i dyrektorami szkół biorących udział w projekcie, którzy bacznie obserwowali umiejętności pływackie zaprezentowane przez dzieci. Po przepłynięciu jednej długości basenu, każdy uczestnik otrzymał dyplom i złoty medal uczestnictwa. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” to program wdrażany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. (red. Starostwo Powiatowe Sierpc).

  
galeria zdjęć>>