Cyberauci logo for dark

W ramach projektu specjalnie przeszkolony trener przeprowadzi zajęcia z grupą uczniów, nauczycieli i rodziców
PO FERIACH ZIMOWYCH (termin do ustalenia)

Tematyka zajęć dla uczniów:

ZAPRASZAMY