przedszkolaki
Punkty przedszkolne

Oddział Dziewczęta Chłopcy RAZEM Wychowawca
"Wesołe nutki" 14   16 30 monikap 2 
Monika Podkowska 
"Tęcza"  13 22  
Dorota Ostrowska
RAZEM 23   29 52  

          oddział przedszkolny 1
Oddziały przedszkolne (klasy "0")
 

Oddział Dziewczęta Chłopcy RAZEM Wychowawca
0a  8  7 15 mariolag
Mariola Marchlewska
0b  8  6 14
Jadwiga Giszczak
RAZEM  16 13  29