SZKOLNY KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ

                               „Moja ojczyzna”

1.ORGANIZATORZY   KONKURSU

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym – p. Grzegorz Marciniak.

Nauczyciele języka polskiego ze Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym – p. Grażyna Szatkowska, p. Ewa Olszewska, p. Agnieszka Danielewicz.

2. CELE :

• Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.

• Zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.

• Rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie o tematyce patriotycznej.

• Utrwalanie poczucia dumy narodowej.

• Promowanie młodych talentów.

3. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

• Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany
do przesłania nagrania recytacji jednego wiersza wybranego poety   o tematyce patriotycznej do nauczyciela uczącego języka polskiego  do 7 grudnia 2020 r.

• Uczestników będzie oceniać powołane jury.

6. KRYTERIA OCENY

             1. opanowanie tekstu

             2. dykcja

             3. dobór i rozumienie tekstu

             4. ogólny wyraz artystyczny ( postawa recytatora, uzasadniony gest sceniczny, element   ruchu, strój, rekwizyt)

7. NAGRODY  

Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy, a pozostali uczestnicy dyplomy za udział

w konkursie.

8. DODATKOWE INFORMACJE

1. Obowiązuje szkolny strój galowy.

2. Wszelkich informacji udzielają koordynatorzy konkursu:

p. Grażyna Szatkowska, p. Ewa Olszewska, p. Agnieszka Danielewicz