NAUCZYCIELE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 • Mariola Marchlewska

NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • Jadwiga Banach
 • Jadwiga Giszczak
 • Alicja Dobrosielska
 • Barbara Perzyńska
 • Iwona Cholińska
 • Danuta Jasińska
 • Anna Marciniak

II ETAP EDUKACYJNY

 • Grażyna Szatkowska- j.polski
 • Ewa Olszewska-j.polski
 • Agnieszka Danielewicz-j.polski
 • Angelika Karolewska-j.angielski
 • Mariola Kowalska-j.angielski
 • Ilona Rutkowska-j.niemiecki
 • Joanna Ciarka - świetlica, biblioteka
 • Alicja Gizińska-matematyka
 • Joanna Barbara Bielecka -chemia
 • Małgorzata Grosińska-matematyka,fizyka
 • Marek Pyrzanowski -technika
 • Maria Łasińska-przyroda, geografia
 • Beata Gajewska- historia, biblioteka
 • ks.Józef Łozecki-religia
 • Renata Kowalska-religia
 • Marek Kolczyński-religia
 • Leszek Rogowski-wf
 • Arkadiusz Świeczkowski-wf
 • Ewa Śmigielska-pedagog
 • Grzegorz Marciniak- informatyka 

 POMOC PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA

beatal
Beata Lisicka
-psycholog

Ewa Śmigielska

-pedagog


Joanna Bielecka
-logopeda