oddział-przedszkolny-1.jpg

Oddziały przedszkolne Dziewczęta Chłopcy Razem Wychowawca
"Wesołe nutki" 6 18 24 Monika Podkowska 
"Tęcza" 11 9 20  Dorota Ostrowska
"Smerły"  14  23 Alicja Sobocińska, Kinga Skorupska
"0a" 6 8 14 Perzyńska Barbara
"0b" 8 5 13 Marchlewska Mariola
RAZEM 46 49 95