Do pracy z dziećmi wymagającymi pracy ze specjalistami wykorzystujemy dwa gabinety:

  • gabinet logopedy i psychologa
  • gabinet pedagooga 

Oba gabinety wyposażone są w komputery z programami terapeutycznymi oraz inne  pomoce i materiały dydaktyczne.