Oddział  RAZEM   Dziewczęta    Chłopcy  Wychowawca
Ia 18 6 12 Alicja Dobrosielska
Ib 19 11 8 Jadwiga Giszczak
IIa 13 7 6 Danuta Jasińska
IIb 14 8 6 Joanna Ciarka
IIIa 17  8 9 Anna Marciniak 
IIIb 18 11 7 Jadwiga Banach
IVa 15 7 8 Alicja Gizińska
IVb 19 10 Beata Gajewska 
Va 15 8 7 Grażyną Szatkowska
Vb 21 11 10 Leszek Rogowski
VIa 17 9 8 Sylwia Mazurowska
VIb 15 9 6 Ewa Olszewska
VII 21  14 7 Edyta Makowska
VIIIa  22 12 10 Marek Pyrzanowski
VIIIb 26 13 13 Aneta Lubowicz
RAZEM 270 143 127  

 

 

KLASA

RAZEM

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

WYCHOWAWCA

0a

12

5

7

Marciniak Anna

0b

12

6

6

Marchlewska Mariola

Ia

13

8

5

Giszczak Jadwiga

Ib

12

4

8

Dobrosielska Alicja

IIa

14

7

7

Perzyńska Barbara

IIb

15

8

7

Jasińska Danuta

IIIa

15

10

5  

Banach Jadwiga

IIIb

18

11

7

Cholińska Iwona

IVa

10

6

4

Łasińska Maria

Va

21

11

10

Pyrzanowski Marek

Vb

21

11

10

Lubowicz Aneta

VIa

15

9

6 

Gajewska Beata

VIb

15

8

7

Gizińska Alicja

VIIa

10

7

3

Szatkowska Grażyna

VIIb

14

5

9

Rogowski Leszek

VIIIa

18

5

13

Olszewska Ewa

VIIIb

18

11

7

Świeczkowski Arkad

Oddział dodatkowy –Dawid. – Gł.

1

 

1

Ind.zaj.rewalidacyjno-wychowawcze

Razem   I-VIII

229

121

108

 

Ogółem  z „0” i Odddz. Dod.

   254

132

122

 

Wesołe Nutki

23

10

13

Podkowska Monika

Tęcza          

24

            9                                                                                                 

15

Ostrowska Dorota

Ogółem liczba dzieci                     w szkole

301

151

150