Oddział  RAZEM   Dziewczęta    Chłopcy  Wychowawca
Ia 13  Anna Marciniak
Ib 14 Jadwiga Banach
IIa 11  7 Jadwiga Giszczak
IIb 12 8 Alicja Dobrosielska
IIIa 15  8 7 Barbara Perzyńska 
IIIb 16  9 7 Danuta Jasińska
IVa 19 10  9 Mariola Kowalska
IVb 18 11  Ewa Olszewska
V 10 6 4 Maria Łasińska
VIa 22  11   11 Marek Pyrzanowski
VIb 22  12   10 Aneta Lubowicz
VIIa 14   8 Beata Gajewska
VIIb 16   8  8 Alicja Gizińska
VIIIa  9  6 Grażyna Szatkowska
VIIIb 14   5  9 Leszek Rogowski
Oddział dodatkowy 1 0 1 Zaj rew-wych
RAZEM 226  118  108  

 

 

KLASA

RAZEM

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

WYCHOWAWCA

0a

12

5

7

Marciniak Anna

0b

12

6

6

Marchlewska Mariola

Ia

13

8

5

Giszczak Jadwiga

Ib

12

4

8

Dobrosielska Alicja

IIa

14

7

7

Perzyńska Barbara

IIb

15

8

7

Jasińska Danuta

IIIa

15

10

5  

Banach Jadwiga

IIIb

18

11

7

Cholińska Iwona

IVa

10

6

4

Łasińska Maria

Va

21

11

10

Pyrzanowski Marek

Vb

21

11

10

Lubowicz Aneta

VIa

15

9

6 

Gajewska Beata

VIb

15

8

7

Gizińska Alicja

VIIa

10

7

3

Szatkowska Grażyna

VIIb

14

5

9

Rogowski Leszek

VIIIa

18

5

13

Olszewska Ewa

VIIIb

18

11

7

Świeczkowski Arkad

Oddział dodatkowy –Dawid. – Gł.

1

 

1

Ind.zaj.rewalidacyjno-wychowawcze

Razem   I-VIII

229

121

108

 

Ogółem  z „0” i Odddz. Dod.

   254

132

122

 

Wesołe Nutki

23

10

13

Podkowska Monika

Tęcza          

24

            9                                                                                                 

15

Ostrowska Dorota

Ogółem liczba dzieci                     w szkole

301

151

150