ROK SZKOLNY 2023-2024

Oddział  RAZEM   Dziewczęta    Chłopcy  Wychowawca
Ia 14 6 8 Jadwiga Banach
Ib 13 8 5 Anna Marciniak
IIa 18 6 12 Alicja Dobrosielska 
IIb 20 11 9 Jadwiga Giszczak
IIIa 14 8 6 Danuta Jasińska
IIIb 16 10 6 Joanna Ciarka
IVa 17 8 9 Mariola Kowalska 
IVb 18 11 7 Aneta Lubowicz
Va  15 7 8 Marta Wilamowska
Vb 19  9 10 Beata Gajewska
VIa  16 9 7 Grażyna Szatkowska
VIb  21 11 10 Leszek Rogowski
VIIa  17 9 8 Sylwia Mazurowska 
VIIb  16 10 6 Ewa Olszewska 
VIII  22 15 7 Edyta Makowska
RAZEM  256 138 118  

 

 

KLASA

RAZEM

DZIEWCZĘTA

CHŁOPCY

WYCHOWAWCA

0a

12

5

7

Marciniak Anna

0b

12

6

6

Marchlewska Mariola

Ia

13

8

5

Giszczak Jadwiga

Ib

12

4

8

Dobrosielska Alicja

IIa

14

7

7

Perzyńska Barbara

IIb

15

8

7

Jasińska Danuta

IIIa

15

10

5  

Banach Jadwiga

IIIb

18

11

7

Cholińska Iwona

IVa

10

6

4

Łasińska Maria

Va

21

11

10

Pyrzanowski Marek

Vb

21

11

10

Lubowicz Aneta

VIa

15

9

6 

Gajewska Beata

VIb

15

8

7

Gizińska Alicja

VIIa

10

7

3

Szatkowska Grażyna

VIIb

14

5

9

Rogowski Leszek

VIIIa

18

5

13

Olszewska Ewa

VIIIb

18

11

7

Świeczkowski Arkad

Oddział dodatkowy –Dawid. – Gł.

1

 

1

Ind.zaj.rewalidacyjno-wychowawcze

Razem   I-VIII

229

121

108

 

Ogółem  z „0” i Odddz. Dod.

   254

132

122

 

Wesołe Nutki

23

10

13

Podkowska Monika

Tęcza          

24

            9                                                                                                 

15

Ostrowska Dorota

Ogółem liczba dzieci                     w szkole

301

151

150