Pliki do pobrania

Do góry

DOKUMENTY SZKOLNE

Rozporządzenie w sprawie organizowania turystyki w szkołach z 2018r.
Koncepcja pracy szkoły
Karta zapisu dziecka-szkoła-przedszkole
Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły
Zgoda rodzica na udział ucznia w wycieczce
Raport z Ewaluacji Zewnętrznej
Wniosek o wynajęcie autobusu na wycieczkę
Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela
Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania
Sprawozdanie z Działalności Szkoły w roku Szkolnym 2016/2017
 
 
Powered by Phoca Download