pzu logo 
       Nr polisy PZU dla uczniów Szkoły Podstawowej

              1065351927