max                siepom

       Zbiórkę na zakup protez i rehabilitację dla Maksymiliana  Ziębińskiego będzie prowadził Samorząd
       Uczniowski dwa razy w miesiącu od marca do czerwca.