Szkolny Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej Szkoły do udziału w konkursie plastycznym na „Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną”.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • wykonać własnoręcznie kartkę wielkanocną dowolną techniką (kartka A4 złożona na pół)
  • na ostatniej stronie kartki wpisać ołówkiem imię, nazwisko oraz klasę
  • dostarczyć pracę do organizatorów konkursu do dnia 25 marca 2023r.

Organizatorzy konkursu: Beata Gajewska, Monika Świgońska.

 

Regulamin konkursu plastycznego

„Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”

  1. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Zawidzu Kościelnym.
  2. Cele konkursu:

- Pogłębianie wiedzy na temat tradycji oraz symboli związanych z Wielkanocą.
- Rozwijanie aktywności twórczej uczniów.
- Kształtowanie wrażliwości artystycznej i estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

3. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę.

4. Prace należy składać do 25 marca 2023r.

5. Organizatorzy wyłonią laureatów do dnia 5 kwietnia 2023r. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody.

6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. klasy I – III
  2. Klasy IV – VIII

7. Organizatorzy konkursu: Beata Gajewska, Monika Świgońska.