Ogólnopolski projekt pt. "Piękna nasza Polska cała" przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Zawidzu Kościelnym, w którym udział wzięły dzieci z Punktu Przedszkolnego "Wesołe Nutki" oraz klasy pierwsze szkoły podstawowej. Uroczystość rozpoczęła się hymnem narodowym, później polonezem, piosenkami i wierszami patriotycznymi, za którego przygotowanie były odpowiedzialne wychowawczynie: Monika Podkowska, Danuta Jasińska oraz Barbara Perzyńska. Uczniom towarzyszył nastrój 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

  
galeria zdjęć>>