KONKURS,,BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE”  
bezpieczne ferie zimowe winieta

Regulamin konkursu

1. Organizator: Joanna Ciarka, Sylwia Goc
2. Cele: rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, propagowanie bezpiecznych zachowań w trakcie ferii zimowych.
3. Tematyka: Bezpieczna oraz aktywna zabawa w czasie ferii zimowych.
4. Uczestnicy: uczniowie klas I-VIII
5. Technika i format: prace plastyczne płaskie wykonane dowolną techniką, format pracy A3 lub A4 lub krótki filmik czy prezentacja multimedialna.
6. Termin oddawania prac: 26.01.2022 r.
7. Prace powinny być wykonane samodzielnie, podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora pracy, klasa.
8. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
9. Miejsce oddawania prac: sala 212 (p. Sylwia Goc) lub sala świetlicowa (p. Joanna Ciarka). 
10. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na tablicy szkolnej. Będą nagrody!!!

ZAPRASZAMYJ