Logopedyczny Konkurs Recytatorski „Łamańce językowe w ulubionym wierszu Jana Brzechwy”

Zapraszam dzieci ze wszystkich grup wiekowych do udziału w konkursie recytatorskim!
Finał konkursu odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku o godz. 10:00.
Zgłoszenia udziału dziecka w konkursie wraz z podaniem tytułu utworu należy dokonać do dnia 21 kwietnia 2022 roku
Organizator: Joanna Bielecka logopeda

 

 

Regulamin konkursu:
Nazwa konkursu: „Łamańce językowe w ulubionym wierszu Jana Brzechwy”.
Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym
Koordynator: Joanna Bielecka
Zasięg konkursu: wewnętrzny

Cele konkursu:
•popularyzowanie poezji dziecięcej,
•rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci,
•doskonalenie poprawności językowej i dykcji dzieci,
•prezentacja umiejętności dzieci,
•nauka zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
•kształtowanie wrażliwości na piękno języka,
•wzbogacenie słownictwa i umiejętności dzieci,
•inspiracja do zabawy słowem.
Zasady uczestnictwa:
•konkurs przeznaczony jest dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych,
•dzieci oceniane będą na trzech poziomach: 3 – 6 latki, klasy I-III, klasy IV-VIII.
•konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Jana Brzechwy,
•zgłoszenia do konkursu należy kierować do wychowawców grup,
a następnie do koordynatora w terminie do 21 kwietnia 2022 roku.
Termin konkursu:
Konkurs recytatorski odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku o godz.: 1000.
Kryteria oceny:
• ogólny wyraz artystyczny (ruch, rekwizyt , strój),
• interpretacja tekstu poetyckiego,
• dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie (odpowiednio dobrane do możliwości wiekowych dzieci oraz rozwoju ich mowy),
• kultura mowy (wyrazistość artykulacyjna, słyszalność).