Szkoła Podstawowa w Zawidzu Kościelnym. Od początku swojego powstania była centrum kształcenia, wychowania i kultury dawnej samodzielnej gminy Zawidz. W tym dziale znajdują się materiały prezentujące cele, wartości i zasady wyznaczające koncepcję Szkoły, symbole, zwyczaje i obrzędy szkolne, historię i tradycje, środowisko, w którym Szkoła działa.

Więcej o: O szkole

W tym dziale witryny przedstawiamy, jaką nasza szkoła jest dziś i jaką szkołą chcemy być w przyszłości.

Więcej o: Wartości

Tak więc - historię mamy na pewno ciekawą… Z niej wyrastają różne kultywowane w szkole tradycje.

Więcej o: Historia i tradycje

memorisCzekamy na Twoje wspomnienie - dawnej uczennicy, dawnego ucznia, nauczyciela, pracownika naszej szkoły. O szkolnych przeżyciach, o ciekawych doświadczeniach, o wszystkim, co na długo utkwiło w Twojej pamięci, czym chcesz się podzielić, co chcesz utrwalić, ocalić  od zapomnienia.
Materiały można przekazać pocztą lub osobiście do sekretariatu szkoły, przesłać pocztą elektroniczną   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zapraszamy.

Więcej o: Wspomnienia

W tym dziale prezentowane są informacje o strukturze organizacyjnej i zasobach szkoły: organach Szkoły, obiektach, pracowniach i gabinetach, kadrze Szkoły, klasach, kołach, klubach, zespołach i innych ogniwach organizacji Szkoły.

Więcej o: Organizacja

 Przedstawiamy skład i informacje o organach władz szkoły - Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządzie Uczniowskim oraz o kadrze naszej Szkoły.

Więcej o: Organy i kadra Szkoły

Szkołą zarządza dyrektor. Do jego zadań należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły.

W tym dziale przedstawiamy dyrekcję naszej szkoły. 

Więcej o: Dyrekcja Szkoly

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym, czyli wieloosobowym organem władzy szkoły, podejmującym wspólnie decyzje w sprawach kształcenia, wychowania i opieki w szkole. W tym dziale przedstawiamy informacje o uprawnieniach Rady Pedagogicznej oraz sposobach występowania do Rady Pedagogicznej w sprawach Szkoły i sprawach uczniów.

Więcej o: Rada Pedagogiczna

W szkole działa Rada Rodziców, która wspiera działalność statutową szkoły.

W tym dziale znajdziesz informacje o składzie osobowym Rady Rodziców i rad oddziałowych, plany zamierzeń, sprawozdania oraz inne informacje.

Więcej o: Rada Rodziców

Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski. Poniżej znajduje się lista odnośników do materiałów przedstawiających skład Zarządu Samorządu uczniowskiego, sekcji Samorządu, plany zamierzeń, komunikaty i inne informacje.

Więcej o: Samorząd Uczniowski

Kadra naszej Szkoły liczy 27 osób, w tym 29 nauczycieli i 6 pracowników pionu administracyjnego i obsługi. Zapraszamy do zapoznania się z naszym gronem nauczycielskim i zespołem administrarcyjnym.

Więcej o: Kadra Szkoły

Każdego roku w szkole tworzone są 2 nowe klasy pierwsze. Każdego roku z uczniów klas trzecich tworzone są nowe klasy czwarte. Każdego roku szkołę opuszczają 2 klasy szóste. W tym dziale przedstawiamy nasze klasy, a także informacje na temat możliwości i warunków uczęszczania do klas integracyjnych oraz klas sportowych.

Więcej o: Oddziały i klasy

Koła, kluby, zespołyA po lekcjach… Każdy, kto chce, znajdzie propozycję dla siebie. Można uczęszczać na zajęcia do szkolnej świetlicy. Dla uczniów z trudnościami lub kłopotami w nauce organizowane jest douczanie i zajęcia terapeutyczne. Każdy może też wstąpić do wybranych kół i zespołów rozwijających zainteresowania. Klasy urządzają swoje imprezy – wycieczki, dzień chłopaka, andrzejki, zabawy karnawałowe.

Więcej o: Koła i zespoły

Dział poświęcony działalności Szkoły: programom działania, wymaganiom szkolnym, realizowanym projektom, konkursom, turniejom, imprezom, wydarzeniom i uroczystościom szkolnym oraz sukcesom i osiągnięciom uczniów i kadry Szkoły, a także formom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, edukacyjnej i materialnej.

Więcej o: Praca Szkoły

Nasz szkolny rok rozpoczyna się około 1 września. Najmłodsi uczniowie przychodzą do szkoły, by przeżyć pierwszy dzień szkolny. A gdy już zaczniemy, to nasze szkolne życie wypełniane nie tylko nauką, ale również spotkaniami, imprezami organizowanymi w klasach i w całej szkole. 

Więcej o: Imprezy i uroczystości

Rozwiąż zadania z bieżącego miesiąca. Oddaj je nauczycielowi matematyki najpóźniej w pierwszym tygodniu następnego miesiąca. Łącznie w miesiącu można otrzymać 14 punktów za zadania i dodatkowy punkt za estetykę i przejrzystość pracy. Życzymy powodzenia!

Więcej o: Liga zadaniowa

Zapraszamy do zapoznania się z realizowanymi w szkole programami i projektami oraz  planem lekcji.

Więcej o: Plany i programy

Poniżej znajduje się lista programów i projektów realizowanych w szkole. Odszukaj interesujący Cię program lub projekt i kliknij odnośnik, aby się z nim zapoznać.
baner your                              

 

 

 

ERASMUS+  - "Twoje zdrowie jest twoim bogactwem"

Program Erasmus + będzie zajmował się zdrowiem w trzech różnych formach - mentalnej, fizycznej i żywieniowej. Projekt rozciąga się na ponad dwa lata.

Wielu młodych ludzi prowadzi siedzący tryb życia z niewielką lub żadną aktywnością fizyczną. Nie są świadomi znaczenia zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla ich ogólnego zdrowia psychicznego i fizycznego. Wielu młodych ludzi poszukuje sposobu, aby poradzić sobie z wymaganiami, które mają, to znaczy dobrze funkcjonują w szkole i odnoszą sukcesy w życiu poza szkołą.
Projekt ma na celu: promowanie zdrowego stylu życia poprzez
(a) zdrowe odżywianie,
(b) aktywny styl życia i
(c) poprawę zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia.

Nasz język projektu to angielski, a ponieważ uczniowie będą mieszkali u rodzin goszczących, zdobędą doświadczenie w zakresie kultury, a także różnych systemów edukacji w krajach uczestniczących w projekcie. Kraje uczestniczące w projekcie to Szwecja Niemcy, Turcja i Polska.
Informacje o szkoła partnerskich>>

 

puchatekbaner

handbanerok

szkolypszyszlosci

sklub

PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2017- realizuje Pan Arkadiusz Świeczkowski

PROGRAM „GÓRA GROSZA”
„Wiele nie mamy – ale wiemy, że są inni, którzy naszej pomocy potrzebują. Pokazując uczniom, że można i należy się dzielić,
pokazujemy, jacy jesteśmy naprawdę”. Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, 

goragrosza2017

 w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Dzięki zebranym środkom wspieramy realizację reformy domów dziecka poprzez pomoc małym domom dla dzieci, w których prowadzone są działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny, oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej goragrosza2017
odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i planach pomocy ich rodzinom. Nie zmieniamy naszego stanowiska, że najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina. Nie zabawki, komputery, modne ubrania lecz rodzina, w której dziecko może czuć się bezpiecznie, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, może nawiązać przyjaźnie.Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci mają realną szansę wrócić do swojego domu i znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin. Po raz czternasty patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Głównym organizatorem akcji jest Towarzystwo Nasz Dom, a naszymi partnerami są: UPS Polska Sp. z o.o. – firma, która odbiera ze szkół paczki z monetami i dba o to, aby bezpiecznie dotarły do Centrum Przeliczeniowego. Impel – firma, która przelicza grosze, sortuje i segreguje przesyłki z monetami. City Handlowy – bank, który bezpłatnie prowadzi dla nas rachunek bankowy akcji, na który wpłacane są środki uzbierane w Górze Grosza. Bez tych firm i ich działań akcja nie mogłaby odnieść sukcesu.

 

 

PROGRAM „SZKLANKA MLEKA”

agmarmleko

Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z trzech źródeł:

-dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,
-dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych,
-dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.
W Polsce od czasu akcesji do UE program „Szklanka Mleka” cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Znaczący wzrost zainteresowania programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu (na wzór innych krajów UE takich jak, np. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania czy Węgry) dodatkowych środków finansowych, mających na celu dalsze obniżenie cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE w realizacji programu „Szklanka Mleka”. Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii, w których program jest realizowany od ponad 20 lat, takich jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty”. Od początku realizacji programu „Szklanka Mleka” dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli spożyły ponad 1 miliard szklanek mleka. 

 PROGRAM „OWOCE W SZKOLE”

Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła program „Owoce w szkole”, do którego przystąpiła również Polska. Jest on finansowany ze 

owoce1

środków pochodzących z UE (75%) oraz ze środków krajowych (25%). Całkowity budżet programu w roku szkolnym 2012/2013 wynosi ok. 48,9 mln zł. Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, a także propagowanie zdrowego odżywiania w ramach działań edukacyjnych realizowanych w szkołach podstawowych. Program ma również przeciwdziałać otyłości dzieci i związanymi z nią chorobami. Dzieciom z klas I–III szkół podstawowych udostępnia się:
świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
soki owocowe, warzywne oraz owocowo-warzywne.
Każde dziecko uczestniczące w programie „Owoce w szkole” otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Owoce i warzywa są dostarczane do szkół 2, 3 lub 4 razy w tygodniu przez okres 10 wybranych tygodni w ciągu semestru. W Małopolsce w roku szkolnym 2012/2013 działa 12 zatwierdzonych dostawców. Zainteresowanie programem „Owoce w szkole” wzrasta, o czym świadczy liczba dzieci spożywających owoce i warzywa. Od roku 2009/2010 wzrosła ona 6-krotnie, natomiast prawie 8-krotnie wzrosła liczba szkół uczestniczących w programie.

Więcej o: Programy i projekty

 

W tym dziale będą publikowane informacje na temat zajęć pozalekcyjnych.

 

Więcej o: Zajęcia pozalekcyjne

Czego i jak uczymy się w szkole? Jakie obowiązują w naszej szkole zasady i kryteria oceniania zachowania? Jak oceniana jest aktywność na zajęciach lekcyjnych oraz osiągnięcia edukacyjne? Jakie wymagania trzeba spełnić na poszczególne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych? Jak przebiega środroczna i końcoworoczna klasyfikacja uczniów? Jakie podręczniki obowiązują w szkole?

Więcej o: Wymagania edukacyjne, ocenianie i klasyfikacja

W tym dziale prezentujemy obowiązujące w naszej szkole ogólne zasady oceny zachowania dotyczące wszystkich uczniów oraz wymagania na poszczególne oceny stosowane w klasach IV-VI. Szczegółowe zasady oceniania zachowania reguluje uchwalony przez Radę Pedagogiczną Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Więcej o: Ocena z zachowania

W tym dziale znajdują się omówienia obowiązujących w szkole ogólnych zasad oceniania i klasyfikacji. Szczegółowe zasady oceniania reguluje uchwalony przez Radę Pedagogiczną Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Więcej o: Ocenianie i klasyfikacja

Przedstawiamy w tym dziale wykazy obowiązujących w szkole zestawów podręczników i zeszytów ćwiczeń dla każdej klasy.

Więcej o: Podręczniki

Nauka i udział w różnych przedsięwzięciach szkoły wymaga odpowiedniego wyposażenia. Przedstawiamy tutaj propozycje „wyprawek” ucznia na różne okazje - wyposażenia ucznia klas 1-3, ucznia klas 4-6, wyprawki, gdy dziecko jedzie na wycieczkę, na zieloną szkołę, na zawody sportowe, itp.

Więcej o: Wyposażenie uczniów

Każdy, kto znajduje się w potrzebie, może liczyć na pomoc i wsparcie ze strony szkoły oraz sojuszników. W tym dziale zamieszczamy informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiekuńczej i materialnej. Ponadto rodzice i wychowawcy znajdą tutaj poradniki o postępowaniu z dziećmi i dorastająca młodzieżą, a uczniowie dotyczące skutecznego uczenia się i  radzenia sobie z różnymi problemami.

Więcej o: Pomoc i sojusznicy

Dział, w którym gromadzone będą informacje o ośrodkach, instytucjach i organizacjach wspomagających Szkołę, uczniów, rodziny i rodziców oraz nauczycieli.

Więcej o: Sojusznicy

DLA NAUCZYCIELI:

Zebrania , konferencje

Więcej o: Informacje dla nauczycieli

  • Choinka szkolna 2016
  • Choinka szkolna 2015
  • Euroweek 2016

Więcej o: Galeria zdjęć