radaro

Prezydium Rady Rodziców ustaliło w roku szkolnym 2021-2022 składkę  w wysokości 50 zł. 
Składkę można płacić w II ratach.
Bardzo dziękujemy rodzicom za wpłatę.