pzu logo

Składka na dobrowolne ubezpieczenie ucznia  w roku szkolnych 2017/2018
                    wynosi 36 zł

            - suma ubezpieczenia 9500zł
(uczeń jest ubezpieczony przez cały rok kalendarzowy)
Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja>>