Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprosili naszą gminę do udziału w projekcie: Misja Programowanie. Dzięki projektowi „Misja: programowanie” szkoły w naszej gminie jako jedne z pierwszych w okolicy będą oferować naukę programowania. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli posiadający uprawnienia do nauczania w klasach I-III zostaną znakomicie przygotowani do samodzielnego prowadzenia zajęć z kodowania, które zostało wprowadzone do podstawy programowej klas I-III w roku szkolnym 2017/2018. ( red. MSCDN Płock)

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA
Zorganizujemy szkolenia z nauki programowania dla blisko 260 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Na szkoleniach nauczyciele poznają zabawy wprowadzające najmłodszych w świat kodowania, dowiedzą się jak przygotować dzieci do twórczego korzystania z gier i aplikacji dostępnych w Internecie, naucza się jak programować w języku Scratch oraz sterować robotami edukacyjnymi.
Przeszkolonym nauczycielom zapewnimy wsparcie trenera w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć z uczniami. Dostarczymy m.in. podręcznik jak uczyć programowania w klasach I-III i gotowe scenariusze lekcji. Uruchomimy platformę internetową, na której będzie działać forum wymiany dobrych praktyk i gdzie będą dostępne wszystkie materiały wypracowane w ramach projektu. Zaprosimy uczestników projektu na webinaria, dzięki którym będą mogli rozwijać swoją wiedzę w dziedzinie nauki programowania.
Do szkół uczestniczących w projekcie dostarczymy książki, tablety, roboty i gry edukacyjne wspierające naukę programowania.
Do projektu zaprosimy też ok 50 pracowników bibliotek publicznych, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Tak, aby oferta zajęć z programowania pojawiła się w gminach objętych projektem również w ramach edukacji pozaformalnej. (red. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego)  Ulotka o projekcie >>

 Szkoła nasza już otrzymała  bezpłatnie roboty PHOTON  polskiej producji i tablety Huawei i matyedukacyjne.  Bedziemyuczyć naszych uczniów kodowania. 

 Strona firmy PHOTON  Wsparcie dla nauczycieli  PHOTON EDU

Zobaczcie jak to działa :)

to działa :)