poczytajmylogo2

W ramach projektu uczniowie przy wsparciu  opiekunów tworzą kluby czytelnicze i przygotowują regularne spotkania czytelnicze dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka oraz akcje czytelnicze w szkole i w sąsiedztwie.

Zapraszamy do udziału uczniów z klas 0-III. Koordynatorzy projektu: Joanna Ciarka i Ewa Śmigielska.