samorzadWybraliśmy przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego:

  • Angelika Bielecka - przewodnicząca
  • Dominik Ogrodniczak - z-ca przewodniczącej
  • Gabriel Siemiątkowski - skarbnik
  • Jakub Wojda - sekretarz

Opiekunem  Samorządu Uczniowskiego  została: Pani Joanna Ciarka