W szkole dysponujemy:

 • dwoma salami z z punktami przedszkolnymi (parter)
 • dwoma salami dla klas oddziałów przedszkolnych (sala 110 i 210)
 • biblioteka ze świetlicą (sala 24)
 • pięć klas dla uczniów I-III ( sale 203, 207, 208, 209, 212)
 • pracownia językowa ( sala 112)
 • pracownia komputerowa (sala 107)
 • pracownia matematyki (sala 108)
 • pracownia języka polskiego (sala 109)
 • pracownia przyrody (sala 111)
 • pracownia historii(sala 211)

Wszystkie klasopracownie wyposażonę są w tablice interaktywne lub duże monitory telewizyjne z dostępem do internetu.

Ponadto dysponujemu

 • salą gimnastyczną z siłownią.
 • stołówką szkolną z zapleczem.